Analysis by Sevtap Yokuş: TÜRKİYE’DE 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM SÜRECİ

Constitutional Amendments in Turkey 2017 and the process of resolution